home

Gemeenschappelijk Wonen

voor gemeenschappelijk wonen in al haar vormen

Vragenlijst Inspiratie boekje

Wat leuk dat je meedoet aan onze enquête! De enquête bestaat uit 12 vragen. Wij hopen dat je tijd vrij wilt maken voor het invullen van de vragen en dat je relevante documenten met ons wilt delen. Zo help je mee aan het maken van een boekje met inspirerende praktijkvoorbeelden van vele woongemeenschappen in Nederland dat gratis via onze website te verkrijgen zal zijn. Zodra het boekje klaar is, zullen we je de link toesturen!

(zie over cookies onderin)


1 - Heeft jouw woongemeenschap een gezamenlijke woonvisie?

 
Als jullie visie is vastgelegd, vragen wij of je het document wilt toevoegen als bijlage. 

2 - Welke omgangsvormen worden er van elkaar verwacht?

 
Als jullie omgangsvormen zijn vastgelegd, vragen wij of je het document wilt toevoegen als bijlage. 

3 - Hoe selecteren jullie nieuwe bewoners en toetsen jullie of iemand gemotiveerd is om actief bij te dragen aan de woongemeenschap?

 
Zijn de afspraken over de werving van nieuwe bewoners vastgelegd in een apart document? Wij vragen je dit document toe te voegen als bijlage. 

4 - Wat doet jullie woongemeenschap om bewoners te stimuleren betrokken te blijven bij vergaderingen, activiteiten en/of collectieve taken?

 
Is hierover iets vastgelegd? Zo ja, dan vragen je dit bestand toe te voegen als bijlage. 

5 - Zijn er collectieve taken waarvan wordt verwacht dat alle bewoners eraan bijdragen, en zo ja, (hoe) wordt de uitvoering geëvalueerd?

 
Zijn de collectieve taken vastgelegd in een document? Wij vragen je dit document toe te voegen als bijlage. 

6 - Hoe wordt er binnen de gemeenschap omgegaan met nieuwe ideeën/ initiatieven? Dat wil zeggen: Hoe brengen initiatiefnemers hun ideeën in en hoe wordt het initiatief binnen de gemeenschap verder uitgewerkt en vormgegeven?’

 
Is dit vastgelegd of bestaat er een formele procedure? Zo ja, wat houdt deze procedure in? Wij vragen je dit bestand toe te voegen als bijlage. 

7 - Hoe neemt de gemeenschap besluiten, en hoe worden besluiten voorbereid?

 
Als jullie hebben vastgelegd, dan vragen wij je dit document toe te voegen in de bijlage. 

8 - Hoe wordt er omgegaan met verdeeldheid (tijdens de vergadering) over een voorgenomen of genomen besluit?

 
Is dit vastgelegd of bestaat er een formele procedure? Zo ja, wat houdt deze procedure in? Wij vragen je dit bestand toe te voegen als bijlage. 

9 - Hoe wordt er bij vergaderingen of andere collectieve activiteiten stilgestaan bij hoe leden zich voelen / hoe het met leden gaat? Wordt er ruimte gemaakt voor emoties?

 
Is dit vastgelegd of bestaat er een formele procedure? Zo ja, wat houdt deze procedure in? Wij vragen je dit bestand toe te voegen als bijlage. 

10 - Hoe wordt er omgegaan met conflictsituaties en vertrouwenskwesties?

 
Is dit vastgelegd of bestaat er een formele procedure? Zo ja, wat houdt deze procedure in? Wij vragen je dit bestand toe te voegen als bijlage. 

11 - Heeft er in jullie woongemeenschap wel eens een vorm van bemiddeling plaatsgevonden tussen bewoners onderling/commissies en/of het bestuur?

 
Hebben jullie hiervoor een formele procedure? Zo ja, wat houdt deze procedure in? Wij vragen je dit bestand toe te voegen als bijlage. 

12 - Hoe stimuleren jullie dat bewoners elkaar aanspreken als er iets is? Heb jij ideeën over hoe je een aanspreekcultuur kan bevorderen?

 
Hebben jullie hiervoor een formele procedure? Zo ja, wat houdt deze procedure in? Wij vragen je dit bestand toe te voegen als bijlage. 

Namens de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen willen wij je hartelijk bedanken voor het invullen van deze enquête. We zullen je reactie verwerken in een inspiratieboekje dat gratis beschikbaar zal worden gesteld via onze website.

Het is fijn als wij contact met je kunnen opnemen wanneer wij vragen hebben over uw antwoorden of bijlagen.

Naam*
Adres 
Telefoonnummer 
eMail 
Naam woongemeenschap 
Jaar van oprichting 
Mogen wij de naam van jouw gemeenschap noemen in de lijst van deelnemers?  ja nee
Mogen wij de naam van jouw gemeenschap noemen als we voorbeelden uit jouw gemeenschap beschrijven in het boekje?  ja nee

Mocht je zelf nog vragen hebben naar aanleiding van de enquête, stuur dan een email naar uitwisseling@gemeenschappelijkwonen.nl

Voer de code in (hoofd of kleine letters maakt niet uit):
 Change Code

Om te voorkomen dat je bij een eventuele storing alle ingevoerde tekst kwijt bent, wordt wat je invoert tijdelijk, als cookie, 10 dagen op je computer bewaard.
Na een storing of een herstart van je computer of browser zie je dat de door jouw ingevoerde tekst terug in dit formulier.
N.B. Dit werkt natuurlijk niet als je hebt ingesteld dat cookies worden geblokkeerd.