.

CW Het Aardrijk 30 jaar

De vereniging voor Centraal Wonen ‘Het Aardrijk’ viert dit jaar haar dertigjarig bestaan met een groots jubileumweekend! Dit weekend wordt op zondag 27 mei afgesloten met een feestdag voor buurtgenoten en andere belangstellenden.

27-05-2018


De wooncoöperatie, die komt er wel!

Het speelveld rondom wooncoöperaties is volop in beweging. Met het landelijke congres maakt Platform31 samen met u de balans op. We brengen u in een dag op de hoogte van de ontwikkelingen in het speelveld. Laat u inspireren door koplopers en ga actief aan de slag in praktijkgerichte themasessies.

28-05-2018


Cooplink's 3e netwerkbijeenkomst

Op zaterdag 16 juni houdt CoopLink haar 3e netwerkbijeenkomst. De focus van het programma ligt op de toekomst van Cooplink in de komende jaren.

De wooncoöperatie kan een stevige ontwikkeling tegemoet zien in de komende tijd, ondersteund door het Rijk. Er zijn tal van signalen dat een belangrijke rol wordt toegedicht aan Cooplink als netwerk van wooncoöperaties, als representant en belangenbehartiger van de initiatieven. Hoe gaan we dat vormgeven?

Tot nu toe was Cooplink ‘slechts’ een platform maar is nu de tijd rijp om een echte vereniging te worden? Met de ondersteuning van het Ministerie van BZK kunnen we grote slagen maken. Hoe pakken we dat aan en hoe stemmen we onze ideeën af met de institutionele partijen die zich met de wooncoöperatie bezighouden? Het congres van Platform 31 op 28 mei a.s. zal een beeld geven van wat we als Cooplink mogen verwachten voor de komende tijd. Vandaar dat we op 16 juni op dit thema verder beleid willen maken, gezamenlijk met de initiatieven die bij Cooplink zijn aangesloten.

Alle reden dus voor een 3e Cooplink-netwerkbijeenkomst. Zet daarom zaterdagmiddag 16 juni 2018 alvast in je agenda! We maken de exacte plaats en het programma natuurlijk nog nader bekend.

16-06-2018