home

Gemeenschappelijk Wonen

voor gemeenschappelijk wonen in al haar vormen

Vereningsblad Gewoon Anders

is het verenigingsorgaan van de Vereniging. Gewoon Anders komt drie keer per jaar uit en is zowel intern gericht - geschreven voor en door de leden - als het gezicht naar buiten.

In Gewoon Anders staan onderwerpen die voor leden van belang kunnen zijn. Zoals: verslagen van thema's op ledenbijeenkomsten, beschrijvingen van woongemeenschappen, artikelen over ecologisch bouwen, andere manieren om met geld om te gaan, andere manieren van besluitvorming - zoals sociocratie, gemeenschappelijk gebruik van auto's, gemeenschappelijk wonen in het buitenland, enz.

Lid-woongemeenschappen krijgen één of meer exemplaren, donateurs krijgen één exemplaar (zie Lidmaatschap)
Stuur voor een proefnummer een eMail met je naam en adres en met als onderwerp: 'proefnummer GA'