home

Gemeenschappelijk Wonen

voor gemeenschappelijk wonen in al haar vormen

Lidmaatschap Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

Lidmaatschap van de Vereniging staat open voor woongemeenschappen. Dit kunnen bestaande woongemeenschappen en woongemeenschappen in oprichting zijn.

Woongemeenschappen in oprichting betalen, onafhankelijk van het aantal huishoudens, € 25,- per jaar, inclusief één abonnement op het blad GeWoon Anders.

De kosten van een lidmaatschap (inclusief één abonnement op GeWoon Anders) zijn als volgt:

Donateurschap Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

Personen en organisaties die betrokken zijn bij gemeenschappelijk wonen, kunnen donateur worden.
Donateurs betalen, inclusief een abonnement op het blad GeWoon Anders, € 15,- per jaar.

Lidmaatschap en donateurschap kunnen worden aangevraagd bij het verenigings-secretariaat (via info@gemeenschappelijkwonen.nl).
Graag met naam- en adresgegevens en voor lidmaatschap ook het aantal woningen van de woongemeenschap.