home

Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

voor gemeenschappelijk wonen in al haar vormen

Het doel van de Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

Het bevorderen van de totstandkoming van woongemeenschappen door

Onder een woongemeenschap wordt verstaan:

[This text in English]