VGW logo

Thema avond 27 oktober 2022 19.30 uur (digitaal)

Hoe creëer je een cultuur waarbij iedereen betrokken is en blijft? Hoe houd je jezelf en elkaar er bij?

Hier gaan we het vanavond over hebben. Peter Bakker geeft een korte presentatie, waarna we er samen over in discussie gaan. Hier alvast een paar voorzetten:

Lees in de VGW Nieuwsbrief van oktober (het Nieuwsbrief-rectificatie-mailtje) hoe je deel kunt nemen. Of stuur een mailtje naar info@gemeenschappelijkwonen.nl

Lees hier over voorbeeld van taak-roulatie in het Baskische dorp Sainte-Engrâce.

 

Eeder is dit onderwerp op een gezamenlijke kennisdeelsessie van Cooplink en de VGW besproken:

Verslag van Cooplink/VGW kennisdeelsessie 'Samenleven in een woongemeenschap' op 23 juni 2021

De kennisdeelsessie bestond uit een presentatie voor Peter Bakker gevolgd door een uitwisseling tussen de deelnemers over dit onderwerp.

Presentatie Peter Bakker

Peter woont al heel lang in woongemeenschappen, sinds 1971. Nu woont hij in CW Lismortel in Eindhoven; hij hoopt over 2 jaar in de ecologische woongemeenschap Boschgaard in Den Bosch te wonen. Hij is actief bij Vereniging Gemeenschappelijk Wonen én bij Cooplink en ook bij Vrijcoop. Hij benoemt een aantal belangrijke thema’s bij het samenleven in een woongemeenschap. Dat zijn:

Openheid en eerlijkheid

Bij openheid en eerlijkheid horen directheid en emoties tonen. Huilen is eerder toegestaan dan boosheid, maar beiden zijn een vorm van onmacht. De vraag is: Waar komt die onmacht vandaan? Daar moet je het met elkaar over hebben. Daar is openheid en nieuwsgierigheid voor nodig. Het gaat dus niet over hoe je je uit, maar over wat daaraan ten grondslag ligt. Als je dat niet boven tafel haalt, blijft het onder de mat liggen en struikel je er nu en dan over en verlies je uiteindelijk vertrouwen. Dus (echte) emoties mogen (niet schelden of kleineren), laat het toe als mensen wat luider gaan praten.

Afspraken maken

In de CW-gemeenschap van Peter zegt men niet van regels te houden, denk aan regels over het gebruik van gemeenschappelijke ruimten. Toch hebben alle bewoners zich akkoord verklaard met afspraken die eerder zijn gemaakt door de woongemeenschap. Breng het ter sprake als je het er niet mee eens bent. Er is immers sprake van democratie.

Verantwoordelijkheid

Om het goed met elkaar te houden, moet er van alles georganiseerd worden, zoals een overleg met de corporatie, activiteiten als baravonden en koffiemiddagen of tuinonderhoud.
Ontmoetingsmomenten zijn belangrijk om het gezellig te houden. Dat is ieders verantwoordelijkheid, niet alleen van een klein groepje.

Elkaar erbij houden

Elkaar aanspreken is het meest ingewikkeld. Bij een bedrijf is er een baas die mensen aanspreekt en de verwachtingen neerlegt. In een woongemeenschap is er geen gezag, tenzij alle problemen op het bord van het bestuur wordt gegooid. Peter schreef een artikel over het gezag van de groep in GeWoonAnders, het blad van Vereniging Gemeenschappelijk Wonen. Je vindt het op pagina 7 van editie 138
Ook schreef hij een artikel over Beloftes, afspraken, regels, verplichtingen en verantwoordelijkheden. Dat vind je op pagina 12 van GeWoonAnders, editie 139

Vanuit het gezamenlijk belang kun je wel degelijk mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid.
Vaak hebben mensen het idee dat ze er ‘vrijblijvend’ wonen en zijn ze zich niet bewust van de afspraken die zijn gemaakt. In een werkgroep is de drempel alweer lager om te zeggen: ‘ik zie je weinig, het zou leuk zijn als je meer meedeed’.
CW Lismortel heeft een boekje gemaakt ‘Talenten en Taken’ en welke vaardigheden bij welke taken hoort. Een paar weken later heeft iemand gecheckt wat de bewoners het komende jaar voor de woongemeenschap willen doen. Daarop hebben 40 van de 70 mensen gereageerd, waarvan 8 à 10 personen die sinds lange tijd weer actief willen worden. Bedenk dingen om mensen erbij te houden en heb wat moed. Je niet uitspreken is eigenlijk laf en is niet goed voor je gemeenschap

Afronding

Peter vertelt dat hij veel over zichzelf leert dankzij het samenwonen in een woongemeenschap. “Ik leer mensen kennen die ik anders nooit had leren kennen omdat ze zoveel van mij verschillen. Soms kan ik wakker liggen van mensen of liever van hun gedrag, maar ik heb aan niemand een hekel.
Mooi is samen beslissingen nemen, open zijn en luisteren naar anderen en dat proberen te begrijpen en oplossingen zoeken als dat niet met elkaar strookt. Gemeenschappelijk Wonen is een broedplaats voor een basis democratie.”

Chat