VGW logo

Thema avond Doorstroming belemmerd

(26 maart 2021 - 20 uur - digitaal)

In de ledenvergadering van december 2020 kwam het begrip doorstroming van bewoners aan de orde. Of beter gezegd de belemmeringen die er zijn binnen woongemeenschappen voor mensen om door te stromen naar een andere woning binnen dezelfde woongemeenschap. Het gaat om de volgende problemen:

Belemmeringen door wet- en regelgeving en/of de interpretatie daarvan

Belemmeringen door interne regels:

Tijdens de themabijeenkomst willen we allereerst inventariseren of bovengenoemde belemmeringen ook door de leden als zodanig worden ervaren en/of ze volledig zijn.

Vervolgens willen we mogelijke oplossingen aangeven, die elders in het land (bijvoorbeeld Leeuwarden en Eindhoven) zijn bedacht. Hopelijk komen er tijdens deze bijeenkomst nog meer oplossingen op tafel. Tenslotte hopen we dat de aanwezigen voldoende tips krijgen om in hun eigen situatie het probleem doorstroming, te tackelen.

Wil je meedoen? Meld je aan via info@gemeenschappelijkwonen.nl Dan sturen we je de benodigide gegevens voor deelname.