home

Vereniging Gemeenschappelijk Wonen

voor gemeenschappelijk wonen in al haar vormen

Onze zuster-organisatie de LVGO heeft een aantal nuttige brochures uitgebracht. Deze zijn vanaf de LVGO website te downloaden. Links vind je hieronder.

Brochure Starten met een woongemeenschap
Over het maatschappelijk belang en de meerwaarde van woongemeenschappen en hoe hierin een goed gesprek tussen gemeenten en (nieuwe) woongemeenschappen gestimuleerd kan worden.

Brochure De zorgzame woongemeenschap
Over steun en hulp in de woongemeenschap en het omgaan met zorg voor kwetsbare bewoners. Hoe kan de woongemeenschap zich hierop voorbereiden?

Brochure Het bestuur van de woongemeenschap
Hoe zorg je ervoor dat alle bewoners betrokken zijn bij en zich herkennen in een besluit?

Brochure Woonplezier in de woongemeenschap
Voelen we ons vrij om te leven zoals we willen? Wat verstaan we onder een goede sfeer? Hoe gaan we om met verschillende verwachtingen en hoe houden we iedereen betrokken?

Brochure Communiceren in de woongemeenschap
Communicatie is niet alleen iets voor het bestuur of de PR-werkgroep. Iedereen heeft er baat bij als duidelijk is welke informatie waar beschikbaar is, of waar je met een vraag naartoe kunt.

Daarnaast ontwierp de LVGO een zelftest, aangeboden als online tool: Gemeenschappelijk wonen, iets voor mij?
Over het kiezen voor een woongemeenschap. Wat past bij jou? Met een praktisch advies voor degene die de tool gebruikt.